Zápis do 1. ročníku - bez dětí

Vážení rodiče,


dle rozhodnutí MŠMT zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/ 2021 proběhne bez přítomnosti dětí. Seznámení dětí s prostředím školy, tzv. motivační část zápisu, proběhne po otevření škol.

Dokumenty potřebné pro zápis dítěte do 1. ročníku je třeba podat v den zápisu. (Úkon provést přesně 1. 4. 2020)

Pro podání si vyberte jeden z nabízených způsobů:

 • Emailem na adresu kancelar@skola-noe.cz Žádost je třeba v takovém případě opatřit elektronickým podpisem.
 • Datovou schránkou. ID datové schránky: fq6ma8s
 • Poslat (doporučeně) poštou na adresu: NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích, Zborovské nám. 2018, 530 02 Pardubice. Zároveň nás prosím informujte emailem nebo telefonicky na číslo 722 960 601, že žádost posíláte. Musíme počkat, než přijdou všechny žádosti.
 • Předat osobně v budově školy. Aby se lidé v prostorách školy potkávali minimálně, budeme přihlášky přijímat již od 12:00 hod a zároveň jsme zprovoznili objednací online formulář https://doodle.com/poll/32p9c2c49g97tvus

Jaké dokumenty je třeba odevzdat.

 • Žádost o přijetí, podepsaná zákonným zástupcem. Formulář ke stažení Žádost_WORD a Žádost_PDF. Lze ho vyplnit také v den zápisu osobně ve škole.
 • Vyplněný dotazník. Formulář ke stažení Dotazník_WORD a Dotazník_PDF. Lze ho vyplnit také v den zápisu osobně ve škole.
 • Rodný list dítěte. Osobně nahlédneme, při elektronickém podaní pošlete scan, poštou pošlete kopii.
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce. Osobně nahlédneme, při elektronickém podání pošlete scan, poštou pošlete kopii.

Další dokumenty, pokud se vás týká.
(Dokument při osobním podání nahlédneme, při elektronickém podání pošlete scan, poštou pošlete kopii.)

 • Potvrzení zřizovatele.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.
 • U cizinců žijících na území ČR doklad o narození dítěte, státní příslušnosti a doklad o povolení k pobytu na území ČR.
 • Zprávu z poradny. U dětí znevýhodněných či mimořádně nadaných, podle § 16 a 17 školského zákona, je třeba pro budoucí nastavení vhodných podpůrných opatření doložit zprávu, ev. doporučení školského poradenského zařízení a údaje o dosud poskytovaných podpůrných opatřeních.
 • Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.


Žádáte-li odklad  školní docházky:

 • Žádost o odklad, podepsaná zákonným zástupcem. Formulář ke stažení zde Odklad_WORD a Odklad_PDF. Lze ho vyplnit také v den zápisu osobně ve škole.
 • Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, SPC)
 • Doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa

Pokud s ohledem na současnou situaci doporučení poradny či lékaře nemáte, doložíte je, až to bude možné.

Správní řízení

 • Každému žadateli bude přiděleno registrační číslo. Jeho znění vám sdělíme podle způsobu podání žádosti (Datovou schránkou, osobně, emailem, telefonicky)
 • Možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude v úterý 14. dubna 2020 mezi 9:00 – 11:00 v kanceláři školy.
 • Seznam registračních čísel přijatých uchazečůbude vyvěšen na webových stránkách navečer 14.4. Rozhodnutí vám všem odešleme poštou.

Další informace

 • Vyučovacím jazykem je český jazyk.
 • Máte právo požádat o odklad školní docházky o jeden rok. Nerovnoměrnost vývoje lze vyrovnat docházkou do kterékoliv mateřské školy či přípravné třídy.
 • Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a žákům nadaným je škola povinna poskytnout podpůrná opatření. O jejich nastavení rozhoduje školské poradenské zařízení. Přizná-li ŠPZ podpůrné opatření, poskytuje se takové opatření bezplatně. Podpůrným opatřením mohou být například speciální pomůcky, pomoc asistenta pedagoga, přeřazení žáka do vyššího ročníku atd.
 • Na vaše specifické dotazy týkající se vzdělávání vám rádi odpovíme.

Jak pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji

ZDE najdete Desatero pro rodiče a rady, jak dítěti pomoci.


newsheader

22.06.2022 7:29:11

Z důvodu přesunu školní jídelny do nových prostor vyhlašuje ředitelka školy na 1. a 2. září 2022 ředitelské volno.Školní rok začne v pondělí 5. září.

» více

 
13.06.2022 8:09:41

Pro výsledky 2. kola zápisu do mateřské školy rozklikněte aktualitu.

» více

 
07.06.2022 10:52:49

se uskuteční ve středu 15.6. v 16 hod.

» více

 
18.05.2022 9:27:19

vyhlásila ředitelka školy v termínu od 25. května do 3. června 2022.

» více

 
11.05.2022 13:39:19

Pro zobrazení seznamu přijatých dětí rozklikněte aktualitu.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality