Výsledky SCIO testů

Letošní deváťáci dosáhli výborných výsledků v celorepublikovém testování.

Test zahrnoval český jazyk, matematiku, angličtinu a obecné studijní předpoklady.

Výsledky žáků v českém jazyce a matematice řadí naši školu mezi 10 % nejúspěšnějších
škol v testování.

V českém jazyce z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly
výborné v částech: mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská gramotnost.

V dovednostní části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné v částech:znalosti,
posouzení, interpretace a získávání informací.

V matematice z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly
výborné v částech: číslo a proměnná, geometrie v rovině a prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty, nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Z hodnocení dovednostních částí testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné v částech: znalosti, porozumění, aplikace.

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že naší škole je studijní potenciál žáků v češtině a matematice využíván dobře. Výsledky žáků
jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.

V anglickém jazyce dosáhli někteří žáci až úrovně C1. Požadovaná úroveň pro 9. ročník základní školy je A2.

Z výsledků žáků 9.A máme velkou radost.

newsheader

11.05.2022 13:39:19

Pro zobrazení seznamu přijatých dětí rozklikněte aktualitu.

» více

 
03.05.2022 10:49:40

k přijetí na střední školy. Na některých školách obsadili naši deváťáci v přijímacích zkouškách přední pozice. Gratulujeme!

» více

 
02.05.2022 10:23:28

Milí rodiče, srdečně vás zveme na besedu o rodičovství, která se uskuteční 19.5. v 16:30 hod ve škole.

» více

 
27.04.2022 12:43:49

Vážení rodiče, na základně jednání ředitelů církevních škol s ministerstvem školství je nezbytné pro školní rok 2022/23 navýšit úplatu za vzdělávání, která pokryje rostoucí inflaci, především růst energií. Bohužel tento nárůst MŠMT nebude školám nijak kompenzovat.

» více

 
14.04.2022 14:04:54

Do 1. ročníku ZŠ bylo přijato 22 žáků. Seznam přijatých uchazečů uvidíte po rozkliknutí aktuality.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality