newsheader

12.03.2020 14:21:09

Od pondělí 16. března zůstane mateřská škola NOE uzavřená

» více

 
22.05.2018 14:31:38
Návštěva Apolenky

V úterý 22.5. jsme vyrazili se školkou Noe na tradiční výlet na farmu Apolenka ve Spojile nedaleko Pardubic. Počasí nám přálo, viděli jsme spoustu krásných zvířátek a dozvěděli se nové a zajímavé věci.

» více

 
14.02.2013 20:38:30

Všichni jste srdečně zváni v neděli 24.2. v 15 hodin.

» více

 
07.07.2015 14:37:57

Velmi přivítáme vaši pomoc při přípravě prostor na nový školní rok. Termíny a seznam prací ...

» více

 
08.06.2015 15:58:02

do mateřské školy na školní rok 2015-16

» více

 

Pro rodiče

Provoz mateřské školy

Provozní doba MŠ:      6:30 – 16:30

Docházka

Rodiče mohou děti přivádět ráno do 8:30.

V případě nepřítomnosti dítěte nebo odchodu po obědě je třeba dítěti odhlásit stravu předem nebo telefonicky u vedoucí školního stravování nejpozději do 7:15 ráno na telefonním čísle 702 055 485.

Po dohodě s učitelkami je možné se účastnit pouze odpoledního programu. V takovém případě dítě dochází do MŠ před obědem – v 11:30 hodin.

Děti chodí do MŠ zdravé. Zákonní zástupci informují učitelky o jakékoli změně zdravotního stavu dítěte ve smyslu Zákona č. 258/2000Sb., O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby dodržují dohodnutá pravidla směřující k bezpečí dětí. Zodpovídají za dítě až do doby, kdy dítě osobně předají učitelce MŠ ve třídě a opět od okamžiku, kdy si dítě od učitelky převezmou.

boat