Organizační info k novému školnímu roku 2020-21

aktualizováno 17. 9.

Milí rodiče,
v novém školním roce se budeme snažit v maximální míře udržet prezenční (klasickou školní) výuku a zároveň nepopřít charakter naší školy. Jsou to cíle, které jdou proti sobě. Budeme proto hledat rozumný kompromis.


Hygienické pokyny
V doporučeních MŠMT je zajistit pravidelnou hygienu rukou, často větrat, omezit přítomnost rodičů v budově školy na minimum, omezit akce, ve kterých se setkává více lidí a které nejsou nezbytné pro naplnění školního kurikula, je-li to možné, omezit míchání skupin dětí a udržovat sociální distanc.

Roušky: Děti mají ve všech společných prostorech roušky. Žáci druhého stupně i ve třídách, svýjimkou Tv a Hv.

Příchod do školy: Děti čekají na prostranství před školou, do budovy jsou vpuštěny v 7:40 hod. Rodiče prvňáčků mohou své děti doprovázet do třídy první týden. Ostatní rodiče do budovy školy nevstupují. Pro děti, které chodí do družiny nebo školního klubu, funguje od 6:40 ranní družina. Příchod do ranní družiny je do 7:30. Žáky 8. a 9. ročníku, kteří mají nultou hodinu, si v 7:20 vyzvedává vyučující (dojíždějící si mohou domluvit speciální režim). U vstupu je k dispozici dezinfekce. Prosíme, aby ji použili všichni, kteří přijeli veřejnou dopravou.

Vykládání dětí a parkování aut: Prosíme rodiče, aby ráno vůbec nezajížděli do slepé ulice a na prostranství, které patří salesiánům (objíždění parčíku). Na tomto prostranství se budou shromažďovat děti a průjezd aut by pro ně byl velmi nebezpečný. Najeďte prosím ke škole ideálně ulicí Kašparova, u parčíku děti vysaďte z auta a dále pokračujte vlevo na parkoviště a vyjeďte na Zborovské náměstí. Prosíme, aby u školy ráno zastavovali pouze rodiče, kteří vezou děti do mateřské školy. Odpoledne, kdy je vyzvedávání dětí rozprostřeno do delšího časového úseku, můžete u školy parkovat tak jako dosud.

Mytí rukou: Po přezutí jdou děti co nejdříve ke své skříňce a do třídy, kde si ihned po příchodu umyjí důkladně ruce mýdlem. Ruce si myjí také po příchodu z tělocvičny, jídelny a odborných učeben.

Větrání: Budeme často, krátce a intenzivně větrat, a to i během vyučovací hodiny. Pamatujte na to prosím při oblékání dětí. Doporučujeme, aby vždy měly svetřík či mikinu, kterou si mohou při větrání obléct.

Pokud to počasí dovolí, na některé vyučovací hodiny budou děti chodit ven.

Nemocné dítě: Pokud se ráno dítě necítí dobře nebo vykazuje známky respiračního onemocnění, v žádném případě ho neposílejte do školy. Děti, které mají například většinu roku alergickou rýmu, a bylo by tedy téměř nemožné posílat je pravidelně do školy, musí mít potvrzení od lékaře. Pokud se u dítěte objeví příznaky během pobytu ve škole, je ihned izolováno od ostatních. Rodiče jsou telefonicky informováni a vyzváni, aby si dítě bezodkladně vyzvedli. Rodiče kontaktují ošetřujícího lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Z tohoto důvodu je nezbytné poskytnout škole několik telefonních čísel, aby v případě potřeby vždy někdo co nejdříve dítě ze školy vyzvedl.

Ačkoliv děti s příznaky respiračního onemocnění do školy nesmějí, přesto občas někdo potřebuje smrkat nebo zakašlat. Učme prosím společně děti kašlat do předloktí, smrkat do jednorázového kapesníku a ihned si po kašlání či smrkání umýt ruce, co nejméně si sahat do obličeje.

Rodiče ve škole
Prosíme, aby rodiče do budovy školy vstupovali jen minimálně. Při vyzvedávání dětí čekají rodiče před školou. Na družinu zazvoní. Pokud potřebují něco vyřídit, požádají o vpuštění do budovy.


Začátek školního roku
Na začátku školního roku se všichni shromáždí na prostranství před školou. V 7:30 budou do školy vpuštěni žáci 9. ročníku, po nich žáci 2. – 8. tříd, v 7:45 budou do školy slavnostně vstupovat prvňáčci. Do první třídy mohou s dětmi i rodiče. Prosíme, omezte doprovod na dva dospělé. Během první hodiny prosíme s ohledem na omezený prostor o použití roušky. Po první vyučovací hodině jsou žáci 2. – 9. třídy domů, nebo zůstávají v družině. Rodiče prvňáčků budou mít od 9:00 krátkou informační schůzku, děti budou po tu dobu s paní vychovatelkou, konec do 10:00 hod.


Ve středu 2. září bude úvodní školní bohoslužba v kapli sv. Václava (v areálu školy), odděleně pro první a druhý stupeň. Prosíme, ať si děti ve středu přinesou roušku.


První týden

Út 1.9.

1. ročník

1 vyučovací hodina;

potom rodičovská schůzka, děti v ŠD

Vstup do školy v 7:45

2.- 9. roč.

1 vyučovací hodina

jídelna nevaří

Vstup do školy od 7:30 – 7:55

ŠD ŠD funguje do 12:00 - jen v nutných případech!!!

6. roč.

Adaptační kurz

Do pátku

St 2.9.

1. ročník

2 vyučovací hodiny

ŠD normálně – ráno + odpol. do 16:30

Bohoslužba - rouška

2.- 5. roč.

4 hodiny - třídnické, ŠD normálně

7.-9. roč.

5 hodiny - třídnické

Čt 3.9.

1. roč.

3 hodiny

2.-9. roč.

Podle rozvrhu

Pá 4.9.

Všichni

Podle rozvrhu


Komunitní aktivity
Komunitní aktivity omezíme. Až se ustálí epidemiologická situace, chceme se k nim vrátit.
• Družinová odpoledne s rodiči zatím nebudeme pořádat. První zvažujeme vánoční besídku.
• Seznámení dětí, rodičů a učitele (1. a 3. třída) – v průběhu září proběhne venku.
• Workshopy „co a jak děláme“ – zatím nejsou, uspořádáme podle situace
• Třídní schůzky – 15. září osobně. Další podle situace osobně či online.


Již objednané školy v přírodě (4. a 5. třída)  a lyžáky bychom rádi zachovali. Ostatní máme jen naplánované.


Výměnný pobyt s polskou školou v Tomaszowě – zrušen.

Učivo
V září zjistíme, jak všechny děti zvládají učivo probrané v době karantény. U dětí, které mají s učivem problémy, zajistíme zvýšenou péči. Společně s vámi nastavíme plán, jak učivo vyrovnat. Opakovat budeme déle než v uplynulých letech. Dětem proto zůstanou staré učebnice, učebnice nového ročníku dostanou až v průběhu září.


Plán tohoto školního roku revidujeme. Stanovíme nezbytný rozsah a tzv. nadstavbový. Bude-li to možné, budeme jen minimálně omezovat učení kompetencí.


Pokud bude ve třídě více nemocných dětí, zadají vyučující probírané učivo na Teams.


Distanční výuka
Pokud by děti musely zůstat doma, budeme se snažit dopoledne učit online v maximální možné míře. Na začátku roku proto zmapujeme vaše možnosti zajistit během dopoledne dětem online připojení. Podle toho nastavíme konkrétní rozsah případné online výuky. Budeme pokračovat v prostředí Teams. Pokud byste potřebovali technickou podporu, obraťte se na školního psychologa (v.kukla@skola-noe.cz) a připojte svůj telefon, aby se s vámi mohl spojit. Pro děti je při neúčasti více než 50% žáků distanční výuka povinná. S těmi dětmi, které se nebudou moci pravidelně účastnit online výuky, nastavíme individuální plán.


Informace a změny
O všech důležitých změnách vás budeme informovat emailem a na webových stránkách školy, v sekci Aktuálně.


Vás prosíme, abyste nám ihned dali vědět, pokud byla dítěti prokázána nákaza coronavirem. A dále při změně kontaktních údajů.


Při nejasnostech se neváhejte obrátit na třídního učitele.


Prosba na závěr
V tomto roce prosíme o vzájemnou ohleduplnost. A to jak při dodržování zavedených opatření, tak při jejich hodnocení. Věříme, že všichni udělají vše, co je v jejich silách, abychom spolu mohli fungovat s co nejmenšími omezeními. Navzdory okolnostem vám všem přejeme požehnaný školní rok.


newsheader

11.05.2022 13:39:19

Pro zobrazení seznamu přijatých dětí rozklikněte aktualitu.

» více

 
03.05.2022 10:49:40

k přijetí na střední školy. Na některých školách obsadili naši deváťáci v přijímacích zkouškách přední pozice. Gratulujeme!

» více

 
02.05.2022 10:23:28

Milí rodiče, srdečně vás zveme na besedu o rodičovství, která se uskuteční 19.5. v 16:30 hod ve škole.

» více

 
27.04.2022 12:43:49

Vážení rodiče, na základně jednání ředitelů církevních škol s ministerstvem školství je nezbytné pro školní rok 2022/23 navýšit úplatu za vzdělávání, která pokryje rostoucí inflaci, především růst energií. Bohužel tento nárůst MŠMT nebude školám nijak kompenzovat.

» více

 
14.04.2022 14:04:54

Do 1. ročníku ZŠ bylo přijato 22 žáků. Seznam přijatých uchazečů uvidíte po rozkliknutí aktuality.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality