Informace ke stávkové pohotovosti.

Do středeční plánované stávky 6. 11. se naše škola nezapojí, ačkoliv spokojeni se stavem našeho školství nejsme. Domníváme se, že resort školství je již třicet let výrazně podfinancovaný. To vede ke snižování kvality českého školství a odlivu dobrých učitelů.

Systém financování veřejného a církevního školství se ale liší. Příjem neveřejných škol ze státního rozpočtu je nižší než příjem škol státních. Výše normativů (peněz, které školy dostávají od státu) je pro církevní a soukromé školy stanovena podle objemu vynaložených prostředků státního školství v předchozím kalendářním roce. Krom toho neveřejné školy nečerpají podíl z krajských nebo obecních rozpočtů. Zaměstnanci pobírají mzdu, nikoliv plat podle platových tabulek. V rozpočtu naší školy činí normativy 80% příjmů. Proto souhlasíme s tím, aby se zvýšil objem peněz, které do školství plynou, zvyšování tarifů ovšem nepodporujeme.

Jsme součástí školské soustavy, proto se cítíme spoluzodpovědní za stav českého školství. Způsob argumentace školských odborů však považujeme za nešťastný, Domníváme se, že odbory svými požadavky a argumenty, které od roku 1989 prosazují, přispěly ke špatnému stavu školství. Vždy prosazovaly především růst tarifů s věkovým automatem. Nikdy pořádně neargumentovaly i dalšími potřebami (celospolečenská potřeba, profesní růst, podpůrné profese, růst ostatních neinvestičních nákladů apod.). Tím odradily mladé a iniciativní učitele, zhoršovaly se podmínky ve školách.

Vážíme si toho, že rodiče a dárci přispívají na provoz naší školy a umožňují nám tak poskytovat kvalitní vzdělávání.

Vedení školy

newsheader

11.05.2022 13:39:19

Pro zobrazení seznamu přijatých dětí rozklikněte aktualitu.

» více

 
03.05.2022 10:49:40

k přijetí na střední školy. Na některých školách obsadili naši deváťáci v přijímacích zkouškách přední pozice. Gratulujeme!

» více

 
02.05.2022 10:23:28

Milí rodiče, srdečně vás zveme na besedu o rodičovství, která se uskuteční 19.5. v 16:30 hod ve škole.

» více

 
27.04.2022 12:43:49

Vážení rodiče, na základně jednání ředitelů církevních škol s ministerstvem školství je nezbytné pro školní rok 2022/23 navýšit úplatu za vzdělávání, která pokryje rostoucí inflaci, především růst energií. Bohužel tento nárůst MŠMT nebude školám nijak kompenzovat.

» více

 
14.04.2022 14:04:54

Do 1. ročníku ZŠ bylo přijato 22 žáků. Seznam přijatých uchazečů uvidíte po rozkliknutí aktuality.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality