Finance ZŠ

Hlavním zdrojem financování školy jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Doplňkovými finančními zdroji jsou příspěvky zřizovatele, dary, příp. granty.

Finanční spoluúčast rodičů (školné) je od 1. září 2022 stanovena na 1500 Kč měsíčně za období září - srpen.

Sourozenecké slevy:
2. sourozenec v ZŠ platí 1200 Kč
3. a další sourozenec v ZŠ platí 900 Kč
O sourozeneckou slevu není třeba žádat, žák ji v případě splnění podmínek dostává automaticky.

Pokud je pro vás školné finančně neúnosné, je možno požádat o příspěvěk ze sociálně stipendijního fondu. Formulář a podrobnosti k žádosti v přílohách:

Sociálně stipendijní fond

Stručný manuál

Formulář žádosti.PDF

Formulář žádosti.WORD

Celý text směrnice


Škola zapůjčuje žákům bezplatně učebnice. Ostatní školní potřeby hradí rodiče.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 400 Kč měsíčně. Od září 2022 je 500 Kč měsíčně.

Informace k platbám:

Platba školného ve šk. roce 2021-22:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 1500 Kč měsíčně (příp. 1200 Kč, příp. 900 Kč)
Variabilní symbol: 11 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8.)

Školné je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba družiny ve šk. roce 2021-22:

Číslo účtu školy:    2200446559/2010
Částka:                    400 Kč měsíčně

Částka: 500 Kč měsíčně od září 2022
Variabilní symbol:  22 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Platbu družiny je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba kroužků ve šk. roce 2021-22:

Platby za kroužky na 1. pololetí do 30. 9. 2021

Platby za kroužky na 2. pololetí do 31. 1. 2022

Platba na účet: 2200446559/2010

Variabilní symbol: 23 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte názvy kroužků, které platíte.


Platby za školu v přírodě a kurzy  ve školním roce 2021-22:

Škola v přírodě 2.A, 3.A a 5.A v termínu 23.5. - 27.5. 2022

Termín platby: do 31. 3. 2022 (nebo lze rozdělit na dvě splátky: 1. splátka do 31. 3. 2022 a 2. splátka do 30. 4. 2022)

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka: 4 200,- Kč

Variabilní symbol: 72 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Škola v přírodě 7.A v termínu 20. - 24.6. 2022

Termín platby: do 15. dubna 2022

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka: 4 200,- Kč

Variabilní symbol: 77 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Lyžařský výcvik 2. stupeň

Termín:

Číslo účtu školy:

Částka:

Variabilní symbol: 78 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Přehled variabilních symbolů

11   školné ZŠ

22   úplata školní družina

23   kroužky

31   anglický časopis

32   bruslení

33   pracovní sešity

44   školné MŠ

51   klub předškoláka

71   plavání

72   škola v přírodě 1. stupeň

73   škola v přírodě 4.A

74   adaptační pobyt šesťáci

76   zimní škola v přírodě 1. stupeň

78   lyžařský výcvik 2. stupeň

88   dary pro MŠ

97   sociálně stipendijní fond

98   Pod stromeček knihu

99   dary pro ZŠ

newsheader

18.05.2022 9:27:19

vyhlásila ředitelka školy v termínu od 25. května do 3. června 2022.

» více

 
11.05.2022 13:39:19

Pro zobrazení seznamu přijatých dětí rozklikněte aktualitu.

» více

 
03.05.2022 10:49:40

k přijetí na střední školy. Na některých školách obsadili naši deváťáci v přijímacích zkouškách přední pozice. Gratulujeme!

» více

 
02.05.2022 10:23:28

Milí rodiče, srdečně vás zveme na besedu o rodičovství, která se uskuteční 19.5. v 16:30 hod ve škole.

» více

 
27.04.2022 12:43:49

Vážení rodiče, na základně jednání ředitelů církevních škol s ministerstvem školství je nezbytné pro školní rok 2022/23 navýšit úplatu za vzdělávání, která pokryje rostoucí inflaci, především růst energií. Bohužel tento nárůst MŠMT nebude školám nijak kompenzovat.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality