Finance ZŠ

Hlavním zdrojem financování školy jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Doplňkovými finančními zdroji jsou příspěvky zřizovatele, dary, příp. granty.

Finanční spoluúčast rodičů (školné) je od 1. září 2022 stanovena na 1500 Kč měsíčně za období září - srpen.

Sourozenecké slevy:
2. sourozenec v ZŠ platí 1200 Kč
3. a další sourozenec v ZŠ platí 900 Kč
O sourozeneckou slevu není třeba žádat, žák ji v případě splnění podmínek dostává automaticky.

Pokud je pro vás školné finančně neúnosné, je možno požádat o příspěvěk ze sociálně stipendijního fondu. Formulář a podrobnosti k žádosti v přílohách:

Sociálně stipendijní fond

Stručný manuál

Formulář žádosti.PDF

Formulář žádosti.WORD

Celý text směrnice


Škola zapůjčuje žákům bezplatně učebnice. Ostatní školní potřeby hradí rodiče.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 500 Kč měsíčně za období září - červen.


Informace k platbám:

Platba školného ve šk. roce 2022-23:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 1500 Kč měsíčně (příp. 1200 Kč, příp. 900 Kč)
Variabilní symbol: 11 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8.)

Školné je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba družiny ve šk. roce 2022-23:

Číslo účtu školy:    2200446559/2010
Částka:                    500 Kč měsíčně
Variabilní symbol:  22 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20.8., poslední k 20.5.)

Platbu družiny je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba kroužků ve šk. roce 2022-23:

Platby za kroužky na celý rok do 30. 9. 2022

Platba na účet: 2200446559/2010

Variabilní symbol: 23 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte názvy kroužků, které platíte.


Platby za školu v přírodě a kurzy  ve školním roce 2022-23:

Škola v přírodě

Termín platby:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka: 

Variabilní symbol: 72 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Škola v přírodě

Termín platby:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka:

Variabilní symbol: 77 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Lyžařský výcvik 2. stupeň

Termín:

Číslo účtu školy:

Částka:

Variabilní symbol: 78 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Přehled variabilních symbolů

11   školné ZŠ

22   úplata školní družina

23   kroužky

31   anglický časopis

32   bruslení

33   pracovní sešity

44   školné MŠ

51   klub předškoláka

71   plavání

72   škola v přírodě 1. stupeň

73   škola v přírodě 4.A

74   adaptační pobyt šesťáci

76   zimní škola v přírodě 1. stupeň

78   lyžařský výcvik 2. stupeň

88   dary pro MŠ

97   sociálně stipendijní fond

98   Pod stromeček knihu

99   dary pro ZŠ

newsheader

06.09.2022 12:07:19

proběhne ve dnech 13. a 14. září 2022. Děkujeme předem za vaši aktivní účast.

» více

 
31.08.2022 14:22:06

proběhne v pondělí 12.9. od 15:30 hod.

» více

 
22.06.2022 7:29:11

Z důvodu přesunu školní jídelny do nových prostor vyhlašuje ředitelka školy na 1. a 2. září 2022 ředitelské volno.Školní rok začne v pondělí 5. září.

» více

 
13.06.2022 8:09:41

Pro výsledky 2. kola zápisu do mateřské školy rozklikněte aktualitu.

» více

 
07.06.2022 10:52:49

se uskuteční ve středu 15.6. v 16 hod.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality