Zápis do mateřské školy

Ředitelka školy v souladu s § 34 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje:


Zápis do mateřské školy


na školní rok 2018/2019


2. a 3. května 2018  vždy 8:00 - 16:00 hod.


Přihláška do mateřské školy je ke stažení ZDE

nebo k vyzvednutí v mateřské škole, Zborovské náměstí 2018, 530 02 Pardubice.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v termínu zápisu do kanceláře školy. Spolu s přihláškou dále předložíte rodný list dítěte, průkaz totožnosti a budete dotázáni na vztah rodiny k zaměření školy. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení k pobytu.

Pro školní rok 2018/19 je v mateřské škole 12 volných míst.

Podmínky přijetí dítěte:


  1. Dítě je zdravotně způsobilé k docházce do MŠ a podrobilo se povinným očkováním - dokládá se potvrzením obvodního dětského lékaře (viz přihláška).

  2. Dítě je schopné plnit požadavky stanovené RVP a Školního vzdělávacího programu KMŠ NOE. Přiměřeně zvládá sebeobsluhu - jídlo, oblékání, u dětí mladších tří let plena jen na spaní.

  3. Dítě dosáhne věku dvou let nejpozději do 31. 8. 2018 včetně.

  4. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.


NOE – KZŠ a MŠ v Pardubicích nepatří mezi spádové mateřské školy, místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodující. Ředitelka školy proto stanovila následující kritéria:


V případě většího počtu uchazečů než je počet volných míst, budou přednostně přijati uchazeči s vyšším bodovým hodnocením. Nejprve se vybírá ze skupiny dětí, které k 1. 9. 2018 dosáhnou věku tří let. V případě rovnosti bodů rozhoduje los. V dalším kroku se podle stanovených kritérií vybírá ze skupiny dětí mladších tří let, v případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte, při shodě los. Losování provede tříčlenná komise ve složení ředitel školy, člen rady školy a určený pedagog školy.


Kritérium

Max počet bodů

Sourozenec v NOE – Křesťanské ZŠ a MŠ

·Viz školní matrika

10

Rodina uchazeče je členem zřizovatele

·Písemné potvrzení zřizovatele

5

Soulad se zaměřením školy

Pravidelná spolupráce rodiny a školy

·Dítě se hlásí k celodennímu vzdělávání (2 body)

Soulad s křesťanským zaměřením a hodnotami školy

·Rozhovor se zákonným zástupcem (3 body)

5


Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení na webových stránkách školy a ve vývěsce.

Mgr. Lenka Macháčková, ředitelka školy


newsheader

21.12.2021 14:45:18

Požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce přejí zaměstnanci školy NOE.

» více

 
1.12.2021 10:52:21

Podpořte školu Noe! Za váš dar obdržíte výtisk sardinek. Jedná se o limitovanou edici - pouze 5 výtisků od každého motivu. Výtěžek půjde na nákup knih do školních knihovniček. Zájemci pište na chmelova@skola-noe.cz. Děkujeme za vaši podporu.

» více

 
23.11.2021 9:30:51

na téma nadaných žáků proběhne ve čtvrtek 25.11. v 17:30 hod na Teams.

» více

 
9.11.2021 16:04:28

o 1. ročník se uskuteční v úterý 16.11. v 16 hod v budově školy.

» více

 
4.11.2021 11:06:29

Plánované dny otevřených dveří (15. a 16. listopadu) se vzhledem ke zhoršující epidemiologické situaci neuskuteční. V případě, že máte eminentní zájem navštívit některou vyučovací hodinu, kontaktujte Markétu Chmelovou 777 542 477, která s vámi domluví termín a podmínky návštěvy.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality