Výsledky SCIO testů

Letošní deváťáci dosáhli výborných výsledků v celorepublikovém testování.

Test zahrnoval český jazyk, matematiku, angličtinu a obecné studijní předpoklady.

Výsledky žáků v českém jazyce a matematice řadí naši školu mezi 10 % nejúspěšnějších
škol v testování.

V českém jazyce z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly
výborné v částech: mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská gramotnost.

V dovednostní části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné v částech:znalosti,
posouzení, interpretace a získávání informací.

V matematice z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly
výborné v částech: číslo a proměnná, geometrie v rovině a prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty, nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Z hodnocení dovednostních částí testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné v částech: znalosti, porozumění, aplikace.

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že naší škole je studijní potenciál žáků v češtině a matematice využíván dobře. Výsledky žáků
jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.

V anglickém jazyce dosáhli někteří žáci až úrovně C1. Požadovaná úroveň pro 9. ročník základní školy je A2.

Z výsledků žáků 9.A máme velkou radost.

newsheader

1.3.2021 16:18:26

se uskuteční ve čtvrtek 4. března v 18:00 hodin. Máte-li chuť, připojte se k neformálnímu setkání s vedením školy, kde se budeme bavit o tom, co v online výuce funguje a co nás trápí.

» více

 
27.2.2021 12:53:39

Od pondělí 1. března jsou školy zavřené a je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Plánované konzultace na druhém stupni se ruší, uskuteční se, až to bude možné.

» více

 
24.2.2021 9:52:13

je ve škole povinné používat respirátor (bez výdechového ventilu) nebo zdravotnickou roušku (a roušku s vyšší účinností, např. nanoroušku).

» více

 
10.2.2021 13:54:15

V rámci projektu Komenský 2020 žáci postoupili se třemi aktivitami do veřejného hlasování. Podpořte je a dejte jim hlas.

» více

 
2.2.2021 9:48:54

Letošní deváťáci dosáhli výborných výsledků v celorepublikovém testování.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality