Výsledky SCIO testů

Letošní deváťáci dosáhli výborných výsledků v celorepublikovém testování.

Test zahrnoval český jazyk, matematiku, angličtinu a obecné studijní předpoklady.

Výsledky žáků v českém jazyce a matematice řadí naši školu mezi 10 % nejúspěšnějších
škol v testování.

V českém jazyce z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly
výborné v částech: mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská gramotnost.

V dovednostní části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné v částech:znalosti,
posouzení, interpretace a získávání informací.

V matematice z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly
výborné v částech: číslo a proměnná, geometrie v rovině a prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty, nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Z hodnocení dovednostních částí testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné v částech: znalosti, porozumění, aplikace.

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že naší škole je studijní potenciál žáků v češtině a matematice využíván dobře. Výsledky žáků
jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.

V anglickém jazyce dosáhli někteří žáci až úrovně C1. Požadovaná úroveň pro 9. ročník základní školy je A2.

Z výsledků žáků 9.A máme velkou radost.

newsheader

10.9.2021 10:44:40

se uskuteční v úterý 14.9., první stupeň od 16:00 hod, druhý stupeň od 16:30 hod.

» více

 
13.8.2021 10:47:27

Nezapomeňte si prosím nastavit trvalé platby na nový školní rok.

» více

 
21.6.2021 10:37:30

k přijetí na střední školy. Všichni se dostali tam, kam chtěli, což je skvělé!

» více

 
18.6.2021 9:06:10

Za člena školské rady byla rodiči zvolena paní Světlana Bunčeková.

» více

 
4.6.2021 8:12:09

na nový školní rok. Budeme velmi rádi, pokud se zapojíte do dárcovské akce.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality