newsheader

20.12.2017 14:35:30
PF 2018

Přejeme všem žákům, rodičům a přiznivcům školy klidné prožití vánočních svátků a mnoho pohody v novém roce!

» více

 
15.12.2017 15:27:47

Děkujeme všem dárcům za podporu školy. Do Mikulášské nadílky na pomůcky jste přispěli částkou 216 000 Kč.

» více

 
20.11.2017 14:07:32

Během měsíce listopadu až do 10. prosince můžete škole darovat dar na vybrané pomůcky. Více v sekci Podpořte nás.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality

Rozvrhy a plány

Rozvrhy hodin 2017-18

Rozvh hodin 1. ročník

1 2 3 4 5
8:00-8:15

8:20-9:05

9:15-10:00 10:20-11:05 11:15-12:00 12:10-12:55
PO

Duhové

ráno

Aj Čj M Čj
ÚT M Čj Tv Čj
ST Čj M Sv Čj Hv
ČT Čj Šik Šik Čj
Čj M Kv Tv

Rozvrh hodin 2. ročník

1 2 3 4 5
8:00- 8:15 8:20-9:05 9:15-10:00 10:20-11:05 11:15-12:00 12:10-12:55
PO

Duhové

ráno

M Aj Tv Čj
ÚT Čj M Sv Čj Hv
ST M Čj Sv Kv
ČT M Čj Šik Šik Čj
Čj M Tv Čj

Rozvrh hodin 3. ročník

1 2 3 4 5
8:00- 8:15 8:20-9:05 9:15-10:00 10:20-11:05 11:15-12:00 12:10-12:55
PO

Duhové

ráno

Čj M Aj Kv Čj
ÚT M Tv Čj Aj
ST M Čj Sv Ak Čj
ČT Čj M Čj Šik Šik
Čj M Hv Sv Tv

Rozvrh hodin 4. ročník

1 2 3 4 5 6
8:00- 8:15 8:20-9:05 9:15-10:00 10:20-11:05 11:15-12:00 12:10-12:55 13:05-13:50
PO

Duhové

ráno

Čj M Sv Tv Čj
ÚT M Aj Sv Šik Kv Čj
ST Ak Čj M Sv
ČT Čj Čj M Aj Tv
M Čj Šik Šik Hv

Rozvrh hodin 5. ročník

1 2 3 4 5 6
8:00- 8:15 8:20-9:05 9:15-10:00 10:20-11:05 11:15-12:00 12:10-12:55 13:05-13:50
PO

Duhové

ráno

Čj M Vl Hv Aj Ak
ÚT M Čj Tv Aj
ST Čj M Čj Šik Šik Inf
ČT Čj Čj M Tv
Kv Vl Šik Čj

Rozvrh hodin 6. ročník

1

2

3

4

5

6

7

8:00- 8:15

8:20-9:05

9:15-10:00

10:20-11:05

11:15-12:00

12:10-12:55

13:05-13:50

13:55-14:40

PO

Duhové

ráno

M

Čj

D

PVP

Tv

ÚT

Z

M

Aj

Čj

Vv

Vv

ST

M

Čj

D

Hv

Ak

Tv

ČT

Aj

Čj

Kv

Inf

Tv

Čj Ov M Fy Z

Rozvrh hodin 7. ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8:00 - 8:15

8:20 – 9:05

9:15 - 10:00

10:20 - 11:05

11:15 – 12:00

12:10 – 12:55

13:05 – 13:50

13:55 – 14:40

PO

Duhové

ráno

M

Z

ČJ

D

Tv

všichni

Aj

ÚT

M

ČJ

Fy

Nj

Ak

ST

M

Vv

Vv

Čj

D

Tv

chlapci

Tv

dívky

ČT

M

Aj

Z

Nj

Tv

dívky

Tv

chlapci

Fy

Fy

Čj

Hv

PVP

KvRozvrh hodin 8. ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8:00 - 8:15

8:20 – 9:05

9:15 - 10:00

10:20 - 11:05

11:15 – 12:00

12:10 – 12:55

13:05 – 13:50

13:55 – 14:40

14:20 – 15:05

PO

Duhové

ráno

D

Čj

M

Aj

Z

Hv

Zdr

ÚT

Čj

Fy

Ch

M

Nj

ST

Čj

M

Ak

Fy

PvP

Tv

chlapci

Tv

dívky

ČT

Ch

Vv

Aj

Tv

dívky

Tv

chlapci

Čj

D

M

Z

Kv

Nj

Učební plán 1. stupeň

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

VZDĚLÁVACÍ OBOR VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK
1. 2. 3. 4. 5.
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk Čj 9 8 8 7 7
Cizí jazyk Angličtina Aj 1 1 2 2 2
Anglická konverzace Ak 0
0 1 1 1
Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika M 4 5 5 5 4
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Inf 0 0 0 0 1
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a svět Sv 1 2 2 3 4
Umění a kultura Hudební výchova
Hudební výchova Hv 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova Šikovné ruce Šik 2 2 2 3 3
Člověk a svět práce Člověk a svět práce
Člověk a zdraví
Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 2
Křesťanská výchova Křesťanská výchova Křesťanská výchova Kv 1 1 1 1 1
CELKEM HODIN 21 22 24 25 26


Učební plán 2. stupeň

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vzdělávací předmět

Ročník

6

7

8

9

Jazyk a jazyková

komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

Čj

5

4

4

4

Cizí jazyk

Angličtina

Aj

3

3

3

3

Další cizí jazyk

Němčina

Nj

2

2

2

Matematika a její aplikace

Matematika

M

4

4

4

4

Informační a komunikační technologie

Informatika

Inf

1

Člověk a společnost

Dějepis

Dějepis

D

2

2

2

2

Výchova k občanství

Občanská výchova

Ov

1

2

Člověk a příroda

Fyzika

Fyzika

F

1

2

2

2

Chemie

Chemie

Ch

2

2

Přírodopis

Přírodopis

2

2

2

1

Zeměpis

Zeměpis

Z

2

2

2

1

Umění a kultura

Hudební výchova

Hudební výchova

Hv

1

1

1

1

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Vv

2

2

1

1

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

Zdr

1

Tělesná výchova

Tělesná výchova

Tv

3

3

2

2

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

1

1

1

1

Disponibilní časová dotace

Křesťanská výchova

Kv

1

1

1

1

Povinně volitelný předmět

PVP

1

1

1

2

Celkem hodin

30

30

31

31