newsheader

22.5.2018 14:31:38
Návštěva Apolenky

V úterý 22.5. jsme vyrazili se školkou Noe na tradiční výlet na farmu Apolenka ve Spojile nedaleko Pardubic. Počasí nám přálo, viděli jsme spoustu krásných zvířátek a dozvěděli se nové a zajímavé věci.

» více

 
24.11.2017 10:47:57
Návštěva policistky

Ve středu 22.11.k nám do školky zavítala strážnice městské policie. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých, potřebných a praktických informací.

» více

 
9.5.2017 13:24:18

Výsledky zápisu do MŠ 2017/2018

» více

 

Pro rodiče

Provoz mateřské školy

Provozní doba MŠ:      6:30 – 16:30

Docházka

Rodiče mohou děti přivádět ráno do 8:30.

V případě nepřítomnosti dítěte nebo odchodu po obědě je třeba dítěti odhlásit stravu předem nebo telefonicky u vedoucí školního stravování nejpozději do 7:15 ráno na telefonním čísle 702 055 485.

Po dohodě s učitelkami je možné se účastnit pouze odpoledního programu. V takovém případě dítě dochází do MŠ před obědem – v 11:30 hodin.

Děti chodí do MŠ zdravé. Zákonní zástupci informují učitelky o jakékoli změně zdravotního stavu dítěte ve smyslu Zákona č. 258/2000Sb., O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby dodržují dohodnutá pravidla směřující k bezpečí dětí. Zodpovídají za dítě až do doby, kdy dítě osobně předají učitelce MŠ ve třídě a opět od okamžiku, kdy si dítě od učitelky převezmou.

boat