Stravování - šk. rok 2021-22

Obědy odebíráme ze školní jídelny při Domově mládeže.

Časy obědů:

po 4. vyučovací hodině 12:00 - 12:45 hod.

po 5. vyučovací hodině 13:00 - 13:45 hod.

Po 6. vyučovací hodině 13:50 - 14:35 hod.

Platby za oběd

Číslo účtu: 42139561/0100

Variabilní symbol: přidělen na přihlášce

Zálohová platba od 1. ledna 2022:

7 – 10 let          28 Kč / oběd            644 Kč / měsíc
11 – 14 let        31 Kč / oběd            713 Kč / měsíc
15 a více let      34 Kč / oběd            782 Kč / měsíc

Příklad: Dítě ve školním roce 2021/22 navštěvuje 4. třídu, v červenci 2022 mu bude 11 let - do kategorie 11 - 14 let bude zařazen již od září školního roku 2021/22.

Doporučujeme obědy hradit pravidelně měsíčně, ale při nepravidelném stravování je možné posílat i platby nepravidelně. Zároveň je potřeba hlídat, aby na kontě byl dostatek peněz.

Obědy budou přihlášeny automaticky pouze těm strávníkům, kteří budou mít dostatek peněz na kontě. Platby proto posílejte do 15. dne předešlého měsíce (k 15.8. na září). Pokud nebudete mít na kontě dostatek peněz, musíte po doplacení si přihlásit obědy sami.

Odhlašování obědů

Pouze přes portál www.strava.cz - číslo zařízení je 3717. Lze odhlásit do 14:00 hod předchozího pracovního dne.

Každý strávník se přihlásí takto:

výběr jídelny – 3717

uživatel – Příjmení Jméno (Novák Petr - s diakritikou a velkými písmeny)

heslo – Přidělený variabilní symbol strávníka (číslo přihlášky)

V případě problémů s načtením obědů kontaktujte:

paní Zimolková, vedoucí jídelny Domova mládeže

Telefon: 724 322 875 (neslouží k odhlášení obědů)

V případě problémů s přihlášením (zapomenuté heslo, ...) kontaktujte:

paní Krpatová, pracovník Domova mládeže

Telefon: 602 102 986

Email: k.krpatova@dmpce.cz

Přehled nejčastějších dotazů ke stravování ZDE.

Obědy pro nemocné žáky

První den nemoci může dítě odebrat jídlo do jídlonosiče v 11:50 hod. Zvoňte na kancelář školy. Další dny nemoci již obědy odebírat nelze – NEZAPOMEŇTE JE NA STRÁNKÁCH WWW.STRAVA.CZ ODHLÁSIT!

Kontakty

Provoz výdejny NOE: Dagmar Komárková

Registrace nových strávníků:

komarkova@skola-noe.cz

tel.: 607 051 117


newsheader

21.12.2021 14:45:18

Požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce přejí zaměstnanci školy NOE.

» více

 
1.12.2021 10:52:21

Podpořte školu Noe! Za váš dar obdržíte výtisk sardinek. Jedná se o limitovanou edici - pouze 5 výtisků od každého motivu. Výtěžek půjde na nákup knih do školních knihovniček. Zájemci pište na chmelova@skola-noe.cz. Děkujeme za vaši podporu.

» více

 
23.11.2021 9:30:51

na téma nadaných žáků proběhne ve čtvrtek 25.11. v 17:30 hod na Teams.

» více

 
9.11.2021 16:04:28

o 1. ročník se uskuteční v úterý 16.11. v 16 hod v budově školy.

» více

 
4.11.2021 11:06:29

Plánované dny otevřených dveří (15. a 16. listopadu) se vzhledem ke zhoršující epidemiologické situaci neuskuteční. V případě, že máte eminentní zájem navštívit některou vyučovací hodinu, kontaktujte Markétu Chmelovou 777 542 477, která s vámi domluví termín a podmínky návštěvy.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality