Stravování - šk. rok 2021-22

Obědy odebíráme ze školní jídelny při Domově mládeže.

Časy obědů:

po 4. vyučovací hodině 12:00 - 12:45 hod.

po 5. vyučovací hodině 13:00 - 13:45 hod.

Po 6. vyučovací hodině 13:50 - 14:35 hod.

Platby za oběd

Číslo účtu: 42139561/0100

Variabilní symbol: přidělen na přihlášce

Zálohová platba:

7 – 10 let          25 Kč / oběd            575 Kč / měsíc
11 – 14 let        28 Kč / oběd            644 Kč / měsíc
15 a více let      30 Kč / oběd            690 Kč / měsíc

Příklad: Dítě ve školním roce 2021/22 navštěvuje 4. třídu, v červenci 2022 mu bude 11 let - do kategorie 11 - 14 let bude zařazen již od září školního roku 2021/22.

Doporučujeme obědy hradit pravidelně měsíčně, ale při nepravidelném stravování je možné posílat i platby nepravidelně. Zároveň je potřeba hlídat, aby na kontě byl dostatek peněz.

Obědy budou přihlášeny automaticky pouze těm strávníkům, kteří budou mít dostatek peněz na kontě. Platby proto posílejte do 15. dne předešlého měsíce (k 15.8. na září). K automatickému přihlášení pak dojde k 25. dni v měsíci. Pokud nebudete mít na kontě dostatek peněz, musíte po doplacení si přihlásit obědy sami.

Odhlašování obědů

Pouze přes portál www.strava.cz - číslo zařízení je 3717. Lze odhlásit do 14:00 hod předchozího pracovního dne.

Každý strávník se přihlásí takto:

výběr jídelny – 3717

uživatel – Příjmení Jméno (Novák Petr - s diakritikou a velkými písmeny)

heslo – Přidělený variabilní symbol strávníka (číslo přihlášky)

V případě problémů s přihlášením (zapomenuté heslo, ...) kontaktujte:

Jan Koritenský, pracovník Domova mládeže

Telefon: 602 102 986

Email: j.koritensky@dmpce.cz

Obědy pro nemocné žáky

První den nemoci může dítě odebrat jídlo do jídlonosiče v 11:50 hod. Zvoňte na kancelář školy. Další dny nemoci již obědy odebírat nelze – NEZAPOMEŇTE JE NA STRÁNKÁCH WWW.STRAVA.CZ ODHLÁSIT!

Kontakty

Provoz výdejny NOE: Dagmar Komárková

Registrace nových strávníků:

komarkova@skola-noe.cz

tel.: 607 051 117


newsheader

10.9.2021 10:44:40

se uskuteční v úterý 14.9., první stupeň od 16:00 hod, druhý stupeň od 16:30 hod.

» více

 
13.8.2021 10:47:27

Nezapomeňte si prosím nastavit trvalé platby na nový školní rok.

» více

 
21.6.2021 10:37:30

k přijetí na střední školy. Všichni se dostali tam, kam chtěli, což je skvělé!

» více

 
18.6.2021 9:06:10

Za člena školské rady byla rodiči zvolena paní Světlana Bunčeková.

» více

 
4.6.2021 8:12:09

na nový školní rok. Budeme velmi rádi, pokud se zapojíte do dárcovské akce.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality