Logohrátky s Františkem Mluvíkem

Projekt logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 podpořený ze státního rozpočtu.

Cílem projektu je kvalitně připravit předškolní děti v mateřské škole NOE na vstup do školy po stránce řečové.

Postava Františka Mluvíka provází jednou za dva týdny předškolní děti aktivitami zaměřenými na:

  • správnou výslovnost
  • obohacování slovní zásoby
  • užívání jazyka v běžných komunikačních situacích
  • aktivní naslouchání

Garantem aktivit je paní učitelka Halbrštátová, která prošla akreditovaným kurzem "Logopedický asistent pro primární logopedickou prevenci ve školství".

Mateřská škola bude v rámci projektu vybavena novými didaktickými pomůckami pro rozvoj řeči.

newsheader

20.7.2018 9:19:49

DĚKUJEME! Na novou učebnu se k 20.7. podařilo vybrat celou částku. Všem dárcům velmi děkujeme :-)

» více

 
27.6.2018 14:49:15

Naši páťáci v letošních SCIO testech dosáhli velmi dobrých výsledků. Dva žáci dokonce dosáhli nejlepších výsledků v celém kraji. Máme radost a gratulujeme!

» více

 
18.6.2018 13:41:57

Děkujeme za účast ve volbách do školské rady.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality