newsheader

20.11.2017 14:07:32

Během měsíce listopadu až do 10. prosince můžete škole darovat dar na vybrané pomůcky. Více v sekci Podpořte nás.

» více

 
20.11.2017 14:05:43

proběhne v úterý 28. a ve středu 29. listopadu do připraveného kontejneru na dvoře školy.

» více

 
9.11.2017 13:22:46

Zveme rodiče a děti na adventní dílnu ve čtvrtek 30.11. od 14 do 16 hod ve družině.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality

Logohrátky s Františkem Mluvíkem

Projekt logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 podpořený ze státního rozpočtu.

Cílem projektu je kvalitně připravit předškolní děti v mateřské škole NOE na vstup do školy po stránce řečové.

Postava Františka Mluvíka provází jednou za dva týdny předškolní děti aktivitami zaměřenými na:

  • správnou výslovnost
  • obohacování slovní zásoby
  • užívání jazyka v běžných komunikačních situacích
  • aktivní naslouchání

Garantem aktivit je paní učitelka Halbrštátová, která prošla akreditovaným kurzem "Logopedický asistent pro primární logopedickou prevenci ve školství".

Mateřská škola bude v rámci projektu vybavena novými didaktickými pomůckami pro rozvoj řeči.