Logohrátky s Františkem Mluvíkem

Projekt logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 podpořený ze státního rozpočtu.

Cílem projektu je kvalitně připravit předškolní děti v mateřské škole NOE na vstup do školy po stránce řečové.

Postava Františka Mluvíka provází jednou za dva týdny předškolní děti aktivitami zaměřenými na:

  • správnou výslovnost
  • obohacování slovní zásoby
  • užívání jazyka v běžných komunikačních situacích
  • aktivní naslouchání

Garantem aktivit je paní učitelka Halbrštátová, která prošla akreditovaným kurzem "Logopedický asistent pro primární logopedickou prevenci ve školství".

Mateřská škola bude v rámci projektu vybavena novými didaktickými pomůckami pro rozvoj řeči.

newsheader

18.6.2018 13:41:57

Děkujeme za účast ve volbách do školské rady.

» více

 
21.5.2018 9:49:47

se uskuteční 11. - 15. června 2018. Do 4. června je možné navrhovat kandidáty z řad rodičů.

» více

 
17.5.2018 13:54:35

Škola se rozrůstá, proto na léto plánujeme vybudování nové učebny. Podpořte rozvoj školy finančním darem. Děkujeme!

» více

 
Zobrazit všechny aktuality