Informace ke stávkové pohotovosti.

Do středeční plánované stávky 6. 11. se naše škola nezapojí, ačkoliv spokojeni se stavem našeho školství nejsme. Domníváme se, že resort školství je již třicet let výrazně podfinancovaný. To vede ke snižování kvality českého školství a odlivu dobrých učitelů.

Systém financování veřejného a církevního školství se ale liší. Příjem neveřejných škol ze státního rozpočtu je nižší než příjem škol státních. Výše normativů (peněz, které školy dostávají od státu) je pro církevní a soukromé školy stanovena podle objemu vynaložených prostředků státního školství v předchozím kalendářním roce. Krom toho neveřejné školy nečerpají podíl z krajských nebo obecních rozpočtů. Zaměstnanci pobírají mzdu, nikoliv plat podle platových tabulek. V rozpočtu naší školy činí normativy 80% příjmů. Proto souhlasíme s tím, aby se zvýšil objem peněz, které do školství plynou, zvyšování tarifů ovšem nepodporujeme.

Jsme součástí školské soustavy, proto se cítíme spoluzodpovědní za stav českého školství. Způsob argumentace školských odborů však považujeme za nešťastný, Domníváme se, že odbory svými požadavky a argumenty, které od roku 1989 prosazují, přispěly ke špatnému stavu školství. Vždy prosazovaly především růst tarifů s věkovým automatem. Nikdy pořádně neargumentovaly i dalšími potřebami (celospolečenská potřeba, profesní růst, podpůrné profese, růst ostatních neinvestičních nákladů apod.). Tím odradily mladé a iniciativní učitele, zhoršovaly se podmínky ve školách.

Vážíme si toho, že rodiče a dárci přispívají na provoz naší školy a umožňují nám tak poskytovat kvalitní vzdělávání.

Vedení školy

newsheader

10.9.2021 10:44:40

se uskuteční v úterý 14.9., první stupeň od 16:00 hod, druhý stupeň od 16:30 hod.

» více

 
13.8.2021 10:47:27

Nezapomeňte si prosím nastavit trvalé platby na nový školní rok.

» více

 
21.6.2021 10:37:30

k přijetí na střední školy. Všichni se dostali tam, kam chtěli, což je skvělé!

» více

 
18.6.2021 9:06:10

Za člena školské rady byla rodiči zvolena paní Světlana Bunčeková.

» více

 
4.6.2021 8:12:09

na nový školní rok. Budeme velmi rádi, pokud se zapojíte do dárcovské akce.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality