Finance ZŠ

Hlavním zdrojem financování školy jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Doplňkovými finančními zdroji jsou příspěvky zřizovatele, dary, příp. granty.

Finanční spoluúčast rodičů (školné) je 1000 Kč měsíčně za období září - červen.

Sourozenecké slevy:
2. sourozenec v ZŠ – 20%
3. a další sourozenec v ZŠ – 40%
O sourozeneckou slevu není třeba žádat, žák ji v případě splnění podmínek dostává automaticky.

Škola zapůjčuje žákům bezplatně učebnice. Ostatní školní potřeby hradí rodiče.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 400 Kč měsíčně.

Informace k platbám

Platba školného ve šk. roce 2019-20:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 1000 Kč měsíčně (příp. 800 Kč, příp. 600 Kč)
Variabilní symbol: 11 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Školné je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba družiny ve šk. roce 2019-20:

Číslo účtu školy:    2200446559/2010
Částka:                    400 Kč měsíčně
Variabilní symbol:  22 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Platbu družiny je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba školního klubu ve šk. roce 2019-20:

Číslo účtu školy:    2200446559/2010
Částka:
800 Kč měsíčně - 5denní docházka

300 Kč měsíčně - 1denní docházka
Variabilní symbol:  24 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Platbu školního klubu je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platby za školu v přírodě ve školním roce 2019-20:

Zimní škola v přírodě 2020 pro 1. - 5. ročník - Juráška

Termín:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka:

1. záloha

2. záloha

Doplatek na základě vyúčtování nákladů do ...

Variabilní symbol: 76 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Lyžařský výcvik 2020 pro 2. stupeň

Termín: 19. - 24. ledna 2020

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka: 5 800,- Kč (lyže, snowboard), 4 000 Kč (běžky, začátečníci)

1. záloha 1000,- Kč do 30. 4. 2019

2. záloha 4 800 Kč nebo 3 000 Kč do 31. 10. 2019

Doplatky a vratky na základě vyúčtování nákladů do 31. 3. 2020

Variabilní symbol: 78 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Škola v přírodě 1. a 2. ročník - Juráška

Termín: 11. - 15.5. 2020

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka:

Variabilní symbol: 77 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Škola v přírodě 3. a 4. ročník - Oucmanice

Termín: 8. - 12. června 2020

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka:

Variabilní symbol: 72 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Škola v přírodě 7. a 8. ročník - Oucmanice

Termín: 15. - 19. června 2020

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka: 3 000,- Kč (záloha)

Variabilní symbol: 75 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Platba kroužků ve šk. roce 2019-20:

Platby za kroužky na 1. pololetí do 30. 9. 2019

Platby za kroužky na 2. pololetí do 31. 1. 2020

Platba na účet: 2200446559/2010

Variabilní symbol: 23 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte názvy kroužků, které platíte.

Částky za jednotlivé kroužky naleznete ZDE .

POZOR! Přihlášky i platby za kroužek Věda nás baví směrujte na Věda nás baví, o.p.s. Více info na www.vedanasbavi.cz

Platba pracovních sešitů na školní rok 2019-20:

Číslo účtu školy:    2200446559/2010
Částka:                    500 Kč (záloha)
Variabilní symbol:  33 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Doplatek dle skutečných nákladů do 30. 9. - info předá třídní učitel.

Platba se netýká žáků budoucí 1.A, o částce byli rodiče informováni na červnové třídní schůzce.


Přehled variabilních symbolů

11   školné ZŠ

12   asistence

22   úplata školní družina

23   kroužky

24   školní klub

32   bruslení

33   pracovní sešity

44   školné MŠ

45   příměstský tábor MŠ

51   klub předškoláka

55   příměstský tábor AJ

56   příměstský tábor KLUB

71   plavání

72   škola v přírodě 1. - 3. ročník

73   adaptační pobyt prvňáci

74   adaptační pobyt šesťáci

76   zimní škola v přírodě 1. stupeň

77   škola v přírodě 4. - 5. ročník

78   lyžařský výcvik 2. stupeň

88   dary pro MŠ

98   Pod stromeček knihu

99   dary pro ZŠ

newsheader

24.1.2020 8:21:51

Jste zváni ve středu 5.2. v 16:30 hod na poslední besedu o výchově z Komenského dílny lidskosti.

» více

 
16.1.2020 11:03:32

na florbalový trénink závodního družstva.

» více

 
15.11.2019 8:54:12

Budeme vděční, pokud se zapojíte do dárcovské akce na obnovu třídních knihovniček a podpory čtenářství.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality