Finance

Hlavním zdrojem financování školy jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Doplňkovými finančními zdroji jsou příspěvky zřizovatele, dary, příp. granty.

Finanční spoluúčast rodičů (školné) je 1000 Kč měsíčně za období září - červen.

Sourozenecké slevy:
2. sourozenec v ZŠ – 20%
3. a další sourozenec v ZŠ – 40%
O sourozeneckou slevu není třeba žádat, žák ji v případě splnění podmínek dostává automaticky.

Škola zapůjčuje žákům bezplatně učebnice. Ostatní školní potřeby hradí rodiče.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 200 Kč měsíčně.

Informace k platbám

Platba školného:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 1000 Kč měsíčně (příp. 800 Kč, příp. 600 Kč)
Variabilní symbol: 11 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Školné je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba pracovních sešitů na školní rok 2018-19:

Číslo účtu školy:    2200446559/2010
Částka:                    500 Kč (záloha)
Variabilní symbol:  33 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Doplatek dle skutečných nákladů do 30.9. - info předá třídní učitel.

Platba se netýká žáků budoucí 1.A, o částce byli informováni na červnové třídní schůzce.

Platba družiny:

Číslo účtu školy:    2200446559/2010
Částka:                    200 Kč měsíčně
Variabilní symbol:  22 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Platbu družiny je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba kroužků:

Platby za kroužky na 1. pololetí do 30. 9. 2018

Platby za kroužky na 2. pololetí do 31. 1. 2019

Platba na účet: 2200446559/2010

Variabilní symbol: 23 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte názvy kroužků, které platíte.

Částky za jednotlivé kroužky naleznete ZDE .

POZOR! Přihlášky i platby za kroužek Věda nás baví směrujte na Věda nás baví, o.p.s. Více info na www.vedanasbavi.cz


Platby za školu v přírodě ve školním roce 2018-19:

Škola v přírodě 8. - 9. ročník - Oucmanice

Termín: 17. – 21. 9. 2018

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 3 000,-

Splatnost: 30. 6. 2018

Variabilní symbol: 75 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Platba za plavání - 3. a 4. ročník:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka:

3.A - 940,- Kč

4.A - 750,- Kč

Splatnost: 30. 9. 2018

Variabilní symbol: 71 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Přehled variabilních symbolů

11   školné ZŠ

12   asistence

22   úplata školní družina

23   kroužky

32   bruslení

33   pracovní sešity

44   školné MŠ

45   příměstský tábor MŠ

51   klub předškoláka

55   příměstský tábor AJ

56   příměstský tábor KLUB

71   plavání

72   škola v přírodě 1. - 3. ročník

73   adaptační pobyt prvňáci

74   adaptační pobyt šesťáci

76   zimní škola v přírodě 1. stupeň

77   škola v přírodě 4. - 5. ročník

78   lyžařský výcvik 2. stupeň

88   dary pro MŠ

98    Mikulášská nadílka

99   dary pro ZŠ

newsheader

13.9.2018 13:04:07

Školní družina NOE ve spolupráci se Salesiánským klubem mládeže zve děti i rodiče v pátek 5.10. od 14:30 do 16:00 hod ke strávení příjemného a zábavného odpoledne.

» více

 
6.9.2018 9:15:31

Milí předškoláci z mateřských školek, srdečně vás zveme na Den předškoláka v úterý 18.9. dopoledne. Na travnatném hřišti u školy NOE si od 9 do 12 hod můžete vyzkoušet dovednosti, které se hodí pro vstup do školy. Těšíme se na vás.

» více

 
20.7.2018 9:19:49

DĚKUJEME! Na novou učebnu se k 20.7. podařilo vybrat celou částku. Všem dárcům velmi děkujeme :-)

» více

 
Zobrazit všechny aktuality