newsheader

20.12.2017 14:35:30
PF 2018

Přejeme všem žákům, rodičům a přiznivcům školy klidné prožití vánočních svátků a mnoho pohody v novém roce!

» více

 
15.12.2017 15:27:47

Děkujeme všem dárcům za podporu školy. Do Mikulášské nadílky na pomůcky jste přispěli částkou 216 000 Kč.

» více

 
20.11.2017 14:07:32

Během měsíce listopadu až do 10. prosince můžete škole darovat dar na vybrané pomůcky. Více v sekci Podpořte nás.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality

Finance

Hlavním zdrojem financování školy jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Doplňkovými finančními zdroji jsou příspěvky zřizovatele, dary, příp. granty.

Finanční spoluúčast rodičů (školné) je 600,- Kč měsíčně za období září - červen. Rodiče v tíživé sociální situaci mohou zažádat o snížení školného na polovinu.

Škola zapůjčuje žákům bezplatně učebnice. Ostatní školní potřeby hradí rodiče.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 200 Kč měsíčně.

Informace k platbám

Platba školného:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 600 Kč měsíčně
nebo 3000 Kč na pololetí
nebo 6000 Kč na školní rok
Variabilní symbol: 11 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Platba družiny:

Číslo účtu školy:    2200446559/2010
Částka:                    200 Kč měsíčně
nebo 1000 Kč na pololetí
nebo 2000 Kč na školní rok
Variabilní symbol:  22 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Platba kroužků:

Platby za kroužky na 1. pololetí do 30. 9.2017

Platby za kroužky na 2. pololetí do 31. 1.2018

Platba na účet: 2200446559/2010

Variabilní symbol: 23 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte názvy kroužků, které platíte.

Částky za jednotlivé kroužky naleznete ZDE .

POZOR! Přihlášky i platby za kroužek Věda nás baví směrujte na Věda nás baví, o.p.s. Více info na www.vedanasbavi.cz

Platby za školu v přírodě:


Škola v přírodě 1. - 3. ročník - Juráška

Termín: 21. 5. – 25. 5. 2018

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: bude upřesněno

Splatnost: bude upřesněno

Variabilní symbol: 72 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Škola v přírodě 4. - 5. ročník

Termín: 28. 5. - 1. 6. 2018

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: bude upřesněno

Splatnost: bude upřesněno

Variabilní symbol: 77 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Přehled variabilních symbolů

11   školné ZŠ

12   asistence

22   úplata školní družina

23   kroužky

32   bruslení

33   pracovní sešity

44   školné MŠ

45   příměstský tábor MŠ

51   klub předškoláka

55   příměstský tábor AJ

56   příměstský tábor KLUB

71   plavání

72   škola v přírodě 1. - 3. ročník

73   adaptační pobyt prvňáci

74   adaptační pobyt šesťáci

76   zimní škola v přírodě 1. stupeň

77   škola v přírodě 4. - 5. ročník

78   lyžařský výcvik 2. stupeň

88   dary pro MŠ

98    Mikulášská nadílka

99   dary pro ZŠ