Finance ZŠ

Hlavním zdrojem financování školy jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Doplňkovými finančními zdroji jsou příspěvky zřizovatele, dary, příp. granty.

Finanční spoluúčast rodičů (školné) je od 1. září 2020 stanovena na 1500 Kč měsíčně za období září - červen.

Sourozenecké slevy:
2. sourozenec v ZŠ platí 1200 Kč
3. a další sourozenec v ZŠ platí 900 Kč
O sourozeneckou slevu není třeba žádat, žák ji v případě splnění podmínek dostává automaticky.

Uvědomujeme si, že navýšení je poměrně vysoké, také se někteří z vás mohli ocitnout v nestandardní finanční situaci. Proto Rada školy rozhodla o zřízení sociálně stipendijního fondu. Zde bude možné zažádat o příspěvek na školné. Formulář a podrobnosti k žádosti v přílohách:

Sociálně stipendijní fond

Stručný manuál

Formulář žádosti.PDF

Formulář žádosti.WORD

Celý text směrnice


Škola zapůjčuje žákům bezplatně učebnice. Ostatní školní potřeby hradí rodiče.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 400 Kč měsíčně.

Informace k platbám:

Platba školného ve šk. roce 2020-21:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 1500 Kč měsíčně (příp. 1200 Kč, příp. 900 Kč)
Variabilní symbol: 11 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Školné je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba družiny (1. - 3. roč.) ve šk. roce 2020-21:

Číslo účtu školy:    2200446559/2010
Částka:                    400 Kč měsíčně
Variabilní symbol:  22 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Platbu družiny je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba školního klubu (4. a 5. roč.) ve šk. roce 2020-21:

Číslo účtu školy:    2200446559/2010
Částka:
400 Kč měsíčně

Variabilní symbol:  24 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Platbu školního klubu je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platby za školu v přírodě ve školním roce 2020-21:

Plavání

Termín: 1.9. - 20. 11. 2020

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka: 1 404 Kč

Variabilní symbol: 71 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Zimní škola v přírodě 1. stupeň

Termín: 4. - 8. 1. 2021 - Juráška

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka: 4 000 Kč

Variabilní symbol: 76 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Škola v přírodě 4. a 5. ročník

Termín: 21. - 25. 9. 2020 - Oucmanice

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka: 3 400 Kč

Variabilní symbol: 77 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Lyžařský výcvik 2. stupeň

Termín: 17. - 22. 1.

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka: 5 800 Kč

Variabilní symbol: 78 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Platba kroužků ve šk. roce 2020-21:

Platby za kroužky na 1. pololetí do 30. 9. 2020

Platby za kroužky na 2. pololetí do 31. 1. 2021

Platba na účet: 2200446559/2010

Variabilní symbol: 23 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte názvy kroužků, které platíte.

Částky za jednotlivé kroužky naleznete ZDE .

POZOR! Přihlášky i platby za kroužek Věda nás baví směrujte na Věda nás baví, o.p.s. Více info na www.vedanasbavi.cz

Platba pracovních sešitů na školní rok 2020-21:

Číslo účtu školy:    2200446559/2010
Částka:                    500 Kč (záloha)
Variabilní symbol:  33 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Doplatek dle skutečných nákladů do 30. 9. - info předá třídní učitel.

Platba se netýká žáků budoucí 1.A, o částce byli rodiče informováni na červnové třídní schůzce.


Přehled variabilních symbolů

11   školné ZŠ

12   asistence

22   úplata školní družina

23   kroužky

24   školní klub

32   bruslení

33   pracovní sešity

44   školné MŠ

45   příměstský tábor MŠ

51   klub předškoláka

55   příměstský tábor AJ

56   příměstský tábor KLUB

71   plavání

72   škola v přírodě 1. - 3. ročník

73   adaptační pobyt prvňáci

74   adaptační pobyt šesťáci

76   zimní škola v přírodě 1. stupeň

77   škola v přírodě 4. - 5. ročník

78   lyžařský výcvik 2. stupeň

88   dary pro MŠ

98   sociálně stipendijní fond

98   Pod stromeček knihu

99   dary pro ZŠ

newsheader

29.6.2021 15:12:05

Vzhledem k probíhající rekonstrukci jsou o prázdninách úřední hodiny kanceláře zrušeny. Příp. schůzku či požadavek vyřídíme přes email.

» více

 
21.6.2021 10:37:30

k přijetí na střední školy. Všichni se dostali tam, kam chtěli, což je skvělé!

» více

 
18.6.2021 9:06:10

Za člena školské rady byla rodiči zvolena paní Světlana Bunčeková.

» více

 
4.6.2021 8:12:09

na nový školní rok. Budeme velmi rádi, pokud se zapojíte do dárcovské akce.

» více

 
26.5.2021 9:59:35

zájemců o 1. ročník ZŠ proběhlo ve středu 26.5.2021.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality