Finance

Hlavním zdrojem financování školy jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Doplňkovými finančními zdroji jsou příspěvky zřizovatele, dary, příp. granty.

Finanční spoluúčast rodičů (školné) je 600,- Kč měsíčně za období září - červen. Rodiče v tíživé sociální situaci mohou zažádat o snížení školného na polovinu.

Od září 2018 bude školné zvýšeno na 1000,- Kč měsíčně.

Sourozenecké slevy:
2. sourozenec v ZŠ – 20%
3. a další sourozenec v ZŠ – 40%
O sourozeneckou slevu není třeba žádat, žák ji v případě splnění podmínek dostává automaticky.

Škola zapůjčuje žákům bezplatně učebnice. Ostatní školní potřeby hradí rodiče.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 200 Kč měsíčně.

Informace k platbám

Platba školného:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 600 Kč měsíčně
nebo 3000 Kč na pololetí
nebo 6000 Kč na školní rok
Variabilní symbol: 11 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Platba družiny:

Číslo účtu školy:    2200446559/2010
Částka:                    200 Kč měsíčně
nebo 1000 Kč na pololetí
nebo 2000 Kč na školní rok
Variabilní symbol:  22 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Platba kroužků:

Platby za kroužky na 1. pololetí do 30. 9.2017

Platby za kroužky na 2. pololetí do 31. 1.2018

Platba na účet: 2200446559/2010

Variabilní symbol: 23 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte názvy kroužků, které platíte.

Částky za jednotlivé kroužky naleznete ZDE .

POZOR! Přihlášky i platby za kroužek Věda nás baví směrujte na Věda nás baví, o.p.s. Více info na www.vedanasbavi.cz

Platby za školu v přírodě:


Škola v přírodě 1. - 3. ročník - Juráška

Termín: 21. 5. – 25. 5. 2018

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 2 600,-

Splatnost: 7. 5. 2018

Variabilní symbol: 72 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Škola v přírodě 4. - 5. ročník

Termín: 28. 5. - 1. 6. 2018

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 2 300,-

Splatnost: 7. 5. 2018

Variabilní symbol: 77 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Přehled variabilních symbolů

11   školné ZŠ

12   asistence

22   úplata školní družina

23   kroužky

32   bruslení

33   pracovní sešity

44   školné MŠ

45   příměstský tábor MŠ

51   klub předškoláka

55   příměstský tábor AJ

56   příměstský tábor KLUB

71   plavání

72   škola v přírodě 1. - 3. ročník

73   adaptační pobyt prvňáci

74   adaptační pobyt šesťáci

76   zimní škola v přírodě 1. stupeň

77   škola v přírodě 4. - 5. ročník

78   lyžařský výcvik 2. stupeň

88   dary pro MŠ

98    Mikulášská nadílka

99   dary pro ZŠ

newsheader

27.6.2018 14:49:15

Naši páťáci v letošních SCIO testech dosáhli velmi dobrých výsledků. Dva žáci dokonce dosáhli nejlepších výsledků v celém kraji. Máme radost a gratulujeme!

» více

 
18.6.2018 13:41:57

Děkujeme za účast ve volbách do školské rady.

» více

 
17.5.2018 13:54:35

Škola se rozrůstá, proto na léto plánujeme vybudování nové učebny. Podpořte rozvoj školy finančním darem. Děkujeme!

» více

 
Zobrazit všechny aktuality