Finance ZŠ

Hlavním zdrojem financování školy jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Doplňkovými finančními zdroji jsou příspěvky zřizovatele, dary, příp. granty.

Finanční spoluúčast rodičů (školné) je od 1. září 2020 stanovena na 1500 Kč měsíčně za období září - červen.

Sourozenecké slevy:
2. sourozenec v ZŠ platí 1200 Kč
3. a další sourozenec v ZŠ platí 900 Kč
O sourozeneckou slevu není třeba žádat, žák ji v případě splnění podmínek dostává automaticky.

Uvědomujeme si, že navýšení je poměrně vysoké, také se někteří z vás mohli ocitnout v nestandardní finanční situaci. Proto Rada školy rozhodla o zřízení sociálně stipendijního fondu. Zde bude možné zažádat o příspěvek na školné. Formulář a podrobnosti k žádosti v přílohách:

Sociálně stipendijní fond

Stručný manuál

Formulář žádosti.PDF

Formulář žádosti.WORD

Celý text směrnice


Škola zapůjčuje žákům bezplatně učebnice. Ostatní školní potřeby hradí rodiče.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 400 Kč měsíčně.

Informace k platbám:

Platba školného ve šk. roce 2021-22:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 1500 Kč měsíčně (příp. 1200 Kč, příp. 900 Kč)
Variabilní symbol: 11 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Školné je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba družiny ve šk. roce 2021-22:

Číslo účtu školy:    2200446559/2010
Částka:                    400 Kč měsíčně
Variabilní symbol:  22 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Platbu družiny je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba kroužků ve šk. roce 2021-22:

Platby za kroužky na 1. pololetí do 30. 9. 2021

Platby za kroužky na 2. pololetí do 31. 1. 2022

Platba na účet: 2200446559/2010

Variabilní symbol: 23 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte názvy kroužků, které platíte.


Platby za školu v přírodě a kurzy  ve školním roce 2021-22:

Plavání

Termín: do 15. 9. 2021

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka: 1500,- Kč

Variabilní symbol: 71 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Škola v přírodě 4. ročník - Oucmanice

Termín: do 30. 9. 2021

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka: 3 500,- Kč

Variabilní symbol: 73 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Zimní škola v přírodě 1. stupeň

Termín:

Číslo účtu školy:

Částka:

Variabilní symbol: 76 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Lyžařský výcvik 2. stupeň

Termín:

Číslo účtu školy:

Částka:

Variabilní symbol: 78 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Přehled variabilních symbolů

11   školné ZŠ

22   úplata školní družina

23   kroužky

31   anglický časopis

32   bruslení

33   pracovní sešity

44   školné MŠ

51   klub předškoláka

71   plavání

72   škola v přírodě 1. stupeň

73   škola v přírodě 4.A

74   adaptační pobyt šesťáci

76   zimní škola v přírodě 1. stupeň

78   lyžařský výcvik 2. stupeň

88   dary pro MŠ

97   sociálně stipendijní fond

98   Pod stromeček knihu

99   dary pro ZŠ

newsheader

18.10.2021 11:20:59

je vyhlášeno na 25. a 26. října 2021 z důvodu probíhající rekonstrukce.

» více

 
24.9.2021 12:47:54

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Podařilo se nasbírat 2,34 tuny papíru.

» více

 
10.9.2021 10:44:40

se uskuteční v úterý 14.9., první stupeň od 16:00 hod, druhý stupeň od 16:30 hod.

» více

 
21.6.2021 10:37:30

k přijetí na střední školy. Všichni se dostali tam, kam chtěli, což je skvělé!

» více

 
18.6.2021 9:06:10

Za člena školské rady byla rodiči zvolena paní Světlana Bunčeková.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality