Finance

Hlavním zdrojem financování školy jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Doplňkovými finančními zdroji jsou příspěvky zřizovatele, dary, příp. granty.

Finanční spoluúčast rodičů (školné) je 1000 Kč měsíčně za období září - červen.

Sourozenecké slevy:
2. sourozenec v ZŠ – 20%
3. a další sourozenec v ZŠ – 40%
O sourozeneckou slevu není třeba žádat, žák ji v případě splnění podmínek dostává automaticky.

Škola zapůjčuje žákům bezplatně učebnice. Ostatní školní potřeby hradí rodiče.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 200 Kč měsíčně.

Informace k platbám

Platba školného:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 1000 Kč měsíčně (příp. 800 Kč, příp. 600 Kč)
Variabilní symbol: 11 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Školné je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba družiny:

Číslo účtu školy:    2200446559/2010
Částka:                    200 Kč měsíčně
Variabilní symbol:  22 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8., poslední k 20. 5.)

Platbu družiny je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platby za školu v přírodě ve školním roce 2018-19:

Zimní škola v přírodě 1. - 6. ročník - Juráška

Termín: 7. – 11. 1. 2019

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka:

1. záloha 2 000,- do 30. 11. 2018

2. záloha 1 000,- do 31. 12. 2018

Doplatek na základě vyúčtování nákladů do 15. 2. 2019.

Variabilní symbol: 76 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Škola v přírodě 4. - 5. ročník - Oucmanice

Termín: 1. – 5. 4. 2019

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka: záloha 3 300,- do 15. 2. 2019

Variabilní symbol: 77 a rodné číslo dítěte před lomítkem


Škola v přírodě 1. - 3. ročník - Juráška          

Termín: 6. - 10. 5. 2019

Číslo účtu školy: 2200446559/2010

Částka: záloha 2 100,- do 28. 2. 2019

Variabilní symbol: 72 a rodné číslo dítěte před lomítkem          

Platba kroužků:

Platby za kroužky na 1. pololetí do 30. 9. 2018

Platby za kroužky na 2. pololetí do 31. 1. 2019

Platba na účet: 2200446559/2010

Variabilní symbol: 23 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte názvy kroužků, které platíte.

Částky za jednotlivé kroužky naleznete ZDE .

POZOR! Přihlášky i platby za kroužek Věda nás baví směrujte na Věda nás baví, o.p.s. Více info na www.vedanasbavi.cz

Platba pracovních sešitů na školní rok 2018-19:

Číslo účtu školy:    2200446559/2010
Částka:                    500 Kč (záloha)
Variabilní symbol:  33 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Doplatek dle skutečných nákladů do 30.9. - info předá třídní učitel.

Platba se netýká žáků budoucí 1.A, o částce byli informováni na červnové třídní schůzce.


Přehled variabilních symbolů

11   školné ZŠ

12   asistence

22   úplata školní družina

23   kroužky

32   bruslení

33   pracovní sešity

44   školné MŠ

45   příměstský tábor MŠ

51   klub předškoláka

55   příměstský tábor AJ

56   příměstský tábor KLUB

71   plavání

72   škola v přírodě 1. - 3. ročník

73   adaptační pobyt prvňáci

74   adaptační pobyt šesťáci

76   zimní škola v přírodě 1. stupeň

77   škola v přírodě 4. - 5. ročník

78   lyžařský výcvik 2. stupeň

88   dary pro MŠ

98    Mikulášská nadílka

99   dary pro ZŠ

newsheader

14.6.2019 16:28:54

v pátek 28. 6. vydání vysvědčení od 8:00 do 8:45 hod. Školní jídelna nebude v provozu. Školní družina v provozu do 12 hod.

» více

 
10.6.2019 11:06:50

a školním rokem se uskuteční v úterý 25.6. od 16 hod na školním hřišti. Zveme všechny žáky i rodiče.

» více

 
10.6.2019 11:03:42

proběhne ve čtvrtek 13.6. od 10 hod.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality