newsheader

20.12.2017 14:35:30
PF 2018

Přejeme všem žákům, rodičům a přiznivcům školy klidné prožití vánočních svátků a mnoho pohody v novém roce!

» více

 
15.12.2017 15:27:47

Děkujeme všem dárcům za podporu školy. Do Mikulášské nadílky na pomůcky jste přispěli částkou 216 000 Kč.

» více

 
20.11.2017 14:07:32

Během měsíce listopadu až do 10. prosince můžete škole darovat dar na vybrané pomůcky. Více v sekci Podpořte nás.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality

Aktuality

6.12.2016

Ve čtvrtek 17. listopadu 2016 jsme pro vás otevřeli dveře naší školy, abyste měli možnost nás lépe poznat. Váš zájem nás nesmírně potěšil! Věříme, že se společně opět brzy setkáme - třeba ve středu 8. 3. 2017 při besedě pro rodiče budoucích prvňáčků!

2.3.2015

V září 2015 otevíráme 6. ročník - jednu třídu pro 20 žáků. Přijďte se dozvědět více ve středu 25. března od 17 hod ve škole.

14.2.2013

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku

13.2.2013

Srdečně vás zveme v neděli 24.2. v 15,00 hodin na karneval.

13.2.2013

Tříkrálová sbírka v České republice vynesla 77 milionů korun.

10.10.2012

Zveme nejen rodiče na dobrovolnou brigádu v sobotu 15.9. od 9 do 12 hod.

19.5.2012

v sobotu 19. května 2012 od 8 do 12 hod v budově školy na Zborovském nám. 2018 Přijďte si udělat RADOST nákupem, který má opravdu SMYSL! Výtěžek z prodeje bude věnován na vybavení třídy ZŠ a herny MŠ.

30.4.2012

Oznámení o výsledcích zápisu do mateřské školy na šk. rok 2012/13.

Juráška 2016

Aktuality ze zimní školy v přírodě

V úterý 17. listopadu od 9 do 11 hod zveme všechny zájemce o budoucí první a šestý ročník na ukázky výuky a besedu.

na školní rok 2016-17 se uskuteční ve středu 3. února od 13 do 18 hod v budově školy.

se podařilo nasbírat během sběrových dnů žákům ZŠ a dětem MŠ.

- projekt organizace UNICEF - poslouží dětem zasaženým přírodní či válečnou katastrofou. Žáci 5.A se rozhodli pomoci dětem, pro které (narozdíl od nich), není samozřejmostí chodit do školy.

Měříme a vážíme při prvouce ve 3.A

Veličiny - délka, objem, hmotnost - dobře je znát a umět používat. A jak se to nejlépe naučit? Přece činnostním učením!

Zveme vás na hudební a dramatické vystoupení žáků v rámci Noci kostelů 2016. Přijďte v pátek 10.6. v 16 hod do kostela Archa v Polabinách.

Tři jarní příležitosti, jak podpořit školu NOE. Pojďte do toho!

pro školní rok 2016-17

V letošním roce opět naši žáci prošli standardizovanými testy.

Týdenní pobyt 9. - 16. 7. 2016 pro rodiny s dětmi, které se chtějí zdokonalit v angličtině a strávit příjemnou dovolenou.

se uskuteční v neděli 6. března v 15 hod.

do 1. ročníku na školní rok 2016/17

Na léto 2016 připravujeme dva příměstské tábory - zážitkový a anglický.

se uskuteční 30. a 31. března 2016 v 8:00 - 16:00 hodin

V úterý 10. 11. od 16:00 Vás srdečně zveme na třídní schůzku. Od úterý 10. 11. do středy 11. 11. probíhá zároveň soutěž ve sběru papíru – kontejner je zajištěn již od úterní 7. hod. ranní do 15. hod. následujícího dne.

Výsledky našich žáků ve SCIO testech jsou nadprůměrné. NOE patří mezi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Špičkových výsledků dosáhli naši žáci v matematice (97%).

Lukáš Bunček se v soutěži Matematický klokan umístil na 3.- 4. místě v celém pardubickém okrese. V konkurenci 1450 soutěžících obstály i Adéla Ruckerová na 20. - 23. místě a Julie Kabelková na 24. - 34. místě. Gratulujeme!

Ve volbách do školské rady, které se v naší škole konaly 2. června 2015, byla zvolena Bc. Alžběta Slouková.

Podívejte se na video z vystoupení našich dětí na Noci kostelů v Arše.

v prvním ročníku na školní rok 2015-16! Hledáte školu, kde angličtinu vyučuje biligvní mluvčí, v matematice se klade důraz na rozvoj myšlení a třídy mají maximálně 20 žáků?

Foto ze zimní školy v přírodě

On-line zpravodajství z chaty Juráška

Ve škole NOE to žije i o prázdninách! Vyberte si hned ze tří pořádaných táborů.

proběhnou od 20. do 24. dubna 2015. Neváhejte a domluvte si termín. Těšíme se na nové žáky!

Sledujte v sekci Deník, jak se daří našim žákům na jazykovém pobytu v Anglii.

Ve středu 23.9. se 150 dětí nejen z dukelských mateřských škol zúčastnilo Dne předškoláka.

Sledujte v sekci Školní aktivity - Klub předškolák, jaké pohádky probíráme a co všechno na nich procvičujeme. Samé skvělé předškolácké aktivity!

Pokojné prožití Vánoc a dobré vyplutí do nového roku přeje kolektiv zaměstnanců školy NOE.

Paní ředitelce Mgr. Markétě Chmelové skončilo čtyřleté funkční období. Od 1. 8. 2015 je na post ředitelky školy jmenována Mgr. Lenka Macháčková.

Přivítání dětí: 1. září 8:00 – 8:45. Pro rodiče prvňáčků následuje informační schůzka – dohled dětí zajištěn.

Pět žáků školy NOE se zúčastnilo závodu v běhu na 60 metrů, aby soutěžilo o titul nejrychlejšího běžce Pardubic.

Zveme vás 20.8. od 10 do 18 hod na Jazykový festival do Integračního centra Kosatec, kde vám škola NOE přiblíží, jak vyučujeme angličtinu na naší škole.

Organizace prvního školního týdne.

je v pondělí 4. září 2017 od 8:00 do 8:45 hod.

se konají v úterý 26.9. Nejprve od 16 hod proběhne ve školní jídelně setkání s paní ředitelkou. Od 16:30 hod pak pokračují schůzky ve třídách.

pro mateřské školy se uskuteční 20.9. od 9 do 12 hod na travnatém hřišti u školy.

Třídní schůzky proběhnou v úterý 11. dubna.

V letošním celoplošném testování dosáhli žáci 5. A nadprůměrných výsledků v českém a anglickém jazyce.

Srdečně vás zveme ve čtvrtek 18.5. od 14 do 16 hod.

Během měsíce listopadu až do 10. prosince můžete škole darovat dar na vybrané pomůcky. Více v sekci Podpořte nás.

proběhne v úterý 28. a ve středu 29. listopadu do připraveného kontejneru na dvoře školy.

PF 2018

Přejeme všem žákům, rodičům a přiznivcům školy klidné prožití vánočních svátků a mnoho pohody v novém roce!

Děkujeme všem dárcům za podporu školy. Do Mikulášské nadílky na pomůcky jste přispěli částkou 216 000 Kč.

Den otevřených dveří

Přijďte se k nám podívat v pátek 17. 11. v 9:00 - nahlédněte do výuky, prohlédněte si třídy nebo si popovídejte s učiteli.

Srdečně vás zveme ve čtvrtek 12.10. od 14 do 16 hod.

Zveme rodiče a děti na adventní dílnu ve čtvrtek 30.11. od 14 do 16 hod ve družině.

Klub předškoláka

Odstartuje ve čtvrtek 18. ledna 2018 v 15:15.

Ke konci měsíce září je díky řadě dárců na startovném částka 236 976 Kč! Jste skvělí! Děkujeme! Náš cíl je 450 000 Kč, které použijeme na pedagogickou asistenci, vzdělávání učitelů, zájmové kroužky a další prospěšné věci.

Anglické čtení s rodilou mluvčí v nové anglické knihovně. Zveme předškoláky a mladší školní děti v sobotu 8. října od 9:30 hod.

proběhnou v úterý 1. listopadu. Třída 1.A má konzultace. Schůzky tříd 1. stupně jsou od 16 hod. Třídy 2. stupně mají schůzky od 16:30 hod.

již nyní, ať naplníme kontejner až po okraj! Sběr papíru proběhne 1. - 2. listopadu 2016 v termínu třídních schůzek.

je ve čtvrtek 1. září od 8:00 do 9:00 hod. Tento den se nevaří a školní družina není v provozu.

Prohlédněte si foto z příměstského tábora, kde se děti vydávají na nelehkou cestu po stopách ztracené civilizace.

ve středu 21.9. od 9 do 12 hod na travnatém hřišti u školy NOE, od 15 do 18 hod na zeleném prostranství u restaurace Pod Košem.

Rozvrhy tříd a zájmových kroužků na školní rok 2016-17 jsou již zveřejněny :-)

Animační dílna

Podívejte se na to, jaká videa děti vytvořily. A lajkujte!

se uskuteční v sobotu 25. února od 10 do 11:30 hod.

Naši čtvrťáci obsadilli v matematické soutěži výborná místa!

se uskuteční ve čtvrtek 16. března od 16:15 hod.

Správný směr při plavbě novým rokem vám přeje tým školy NOE.

jsme díky vaší štědrosti získali na startovném! Velmi děkujeme! Ani tomu nemůžeme uvěřit, jsme vaší podporou a nasazením dojati.

Do okresního kola matematické olympiády se z 26 řešitelů probojovali z naší školy 4 žáci. Gratulujeme k výsledkům.

Letos jsme opět vyrazili na Jurášku.

Děkujeme všem brigádníkům, kteří v sobotu přišli uklidit prostranství před školou a prořezat keře. Věřím, že výsledek děti ocení a užijí si ho.

Jak si doma upéci nekvašený chléb.

Zapojili jsme se do sběru PET lahví.

V úterý 23.4. od 16,00 hodin vás zveme na třídní schůzky.

V sobotu 6.4. v 8 - 12 hod organizujeme brigádu na úklid prostranství u školy, kde by si naše děti mohly hrát. Prosíme ty z vás, kdo byste nám přišli pomoci, abyste se nahlásili paní učitelce nebo ředitelce školy. Děkujeme.

V pondělí 18.3. půjdeme s dětmi do divadla na představní Divadla Drak - Všechno lítá, co peří má.

Ve čtvrtek 28.3. a pátek 29.3. jsou velikonoční prázdniny.

V úterý 26.3. v 16,00 hodin jste srdečně zváni na tradiční Večer pro rodiče s podtitulem"Velikonoční pohodové posezení s farářem PhDr. Radkem Martinkem aneb Jak prožívá Velikonoce farář Radek Martinek".

Zveme nejen rodiče na vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ na Noci kostelů 2013 v Arše od 16 hod. Na programu je dramatické vystoupení žáků ZŠ "Cyril a Metoděj" s písněmi dětí MŠ. Na závěr čeká na děti představení historického šermu.

Připravujeme vše potřebné na nový školní rok. Zařizujeme novou třídu, šatnu, nakupujeme pomůcky. PROSÍME PODPOŘTE NÁS.

V pondělí 24.června pojedeme na výlet do Licibořic podívat se na ekologické hospodářství se spoustou domácích zvířátek.

Zveme všechny, kterým leží na srdci rozvoj školy, na dobrovolnou brigádu k přípravě nové třídy, kabinetu a šatny. Seznam prací naleznete v tomto článku.

Naši malí sponzoři

Děti ze střední besídky Sboru církve bratrské v Pardubicích sbíraly celý rškolní rok příspěvky pro školu NOE. Na konci června nám slavnostně předaly šek. Za jejich dar bude pořízeno laboratorní sklo.

V úterý 4.6. jsme vám k dispozici po skončení odpoledního vyučování až do 16,30 hodin.

V prokliku se můžete podívat na video z vystoupení našich dětí v Arše na Noci kostelů.

Ve středu12.6. od 17,00 hodin jsou všichni rodiče budoucích prvňáčků zváni na informační schůzku.

Ve středu 5.6. proběhne focení tříd ZŠ a třídy MŠ.

Zveme vás v úterý 2. října od 16,00 hodin na již tradiční Večer pro rodiče.

Zveme rodiče prvňáků na večer věnovaný tématu "Co a jak děláme".

Pro 1. třídu v úterý 6.11. od 15,30 do 17,00 hod. Pro 2. třídu v úterý 13.11. od 15,30 do 17,00 hod.

Máme ještě některá volná místa v 1. a 2. ročníku. Více informací na tel. 777 542 477

Děkujeme všem dárcům zboží i všem nakupujícím. S radostí oznamujeme, že výtěžek blešího trhu činí 5 180,- Kč. Částka bude využita na vybavení třídy ZŠ a herny MŠ.

Neformální večer pro rodiče žáků a jejich přátele. Tentokrát na téma "Co a jak děláme".

V pondělí 3. září 2012 proběhne pouze 1. vyučovací hodina - slavnostní zahájení školního roku. Školní družina není v provozu, školní jídelna nevaří.

Come join us for our last Story Hour this school year! Přijďte na poslední anglické čtení s rodilou mluvčí v tomto šk. roce! V sobotu 16.6.2012 v 9:30 hod v budově školy. Tentokrát čteme knihu: MOG the Forgetful Cat.

V sobotu 17. listopadu od 9,00 hodin

Ve čtvrtek 3.1. a v pátek 4.1. školní jídelna ZŠ Gorkého nevaří. Dejte proto dětem v tyto dny velkou svačinu nebo si je vyzvedněte hned po vyučování. Školní družina funguje v normálním provozu.

Přejeme vám všem příjemné vánoční svátky. Na děti se ve škole těšíme opět ve čtvrtek 3.ledna.

Zveme na anglické čtení s rodilou mluvčí. Tentokrát čteme knihu Love You Forever od Roberta Munsche.

Ve úterý 8.1. od 16,00 hodin proběhnou třídní schůzky.

Vánoční bleší trh vynesl 4 544,-Kč. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.

Anglické čtení s rodilou mluvčí v sobotu 1. prosince od 9:30 hod.

Obědy na prosinec lze odhlásit nejpozději v pondělí 17.12. do 15,00 hodin.

Ve čtvrtek 13. 12. od 16.30 do 17.00 vystupují naše děti na slavnostní vernisáži výstavy Betlémů.

se koná v neděli 2. března 2014 od 15 do 17 hod.

na školní rok 2014-15

Pro děti základní školy pořádáme dva přímětské tábory v termínu 28. 7. - 1. 8. a 18. - 22. 8.

Pomozte škole NOE získat 100 000 Kč v soutěži TESCO! Jak? Za každých 200 Kč nákupu v Tesco obchodech získáte 1 balíček kartiček Disney se soutěžním kuponem.

V úterý 14. ledna budou třídní schůzky od 16,00 do 16,30 hodin. Individuální konzultace po třídních schůzkách.

Všichni rodiče budoucích prvńáčků jste srdečně zváni v sobotu 18. ledna.Povídat si budeme o tom, co má předškolák umět před nástupem do školy, jak probíhá zápis i co můžete vy a vaše děti čekat u nás ve škole.

vedený lektory manželi Kalenskými bude probíhat v 5 lekcích v ZŠ NOE v měsících únoru a březnu vždy v úterý od 16:00 do 18:30 hod.

na školní rok 2014-15 proběhne ve středu 5. února 2014 od 14 do 18 hod v budově školy.

Milí rodiče, vzhledem k tomu, že se opozdila probíhající rekonstrukce prostorů výdejny obědů, nebude možné začít s provozem výdejny od 1. 9. 2014.

pro zájemce o 1. a 6. ročník proběhne od 9 do 11 hod. Můžete se těšit na ukázky výuky, besedu pro rodiče budoucích prvňáků a šesťáků, výuku angličtiny na stanovištích pro budoucí šesťáky.

proběhne ve čtvrtek 30.10. od 7 hod do pátku 31.10. do 12 hod do přistaveného kontejneru na dvoře školy.

Otevíráme od září 2015

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří.

Podívejte se na fotografie z anglického Ostrova pokladů.

Velmi děkujeme všem rodičům a příznivcům školy za účast na letní dobrovolné brigádě.

Otevření výdejny jsme nuceni posunout na polovinu listopadu. O přesném termínu vás budeme informovat. Od 20. října 2014 spouštíme provoz kroužků angličtiny v přizpůsobeném čase.

pro děti 3. - 5. třídy ZŠ otevíráme 3. října 2014! Připravujeme pravidelná setkání na každý pátek po vyučování od 14 do 16 hodin.

Získali jsme třetí místo v přehlídce států, kde naše škola reprezentovala Nizozemsko. Jako cenu jsme si odnesli poukázku do pizzerie Comoda. V úterý ji společně využijeme.

V celostátní výtvarné soutěži "Bible v životě nás všech" pořádáné v rámci oslav 400. výročí vydání Bible kralické byla skupinová práce našich dětí vybrána a oceněna.

V tomto školním roce probíhá na naší škole cyklus přednášek o výchově dětí. Přednášky povedou zkušení lektoři, manželé Dagmar a Radomír Kalenští.

V úterý 1.10. jdeme společně do Ekocentra. První ročník na program "Domácí zvířátka", druhý a třetí ročník na "Divočina ve městě" zaměřený na městskou faunu. Odchod od školy v 8,00 hodin.

Velmi děkujeme všem, kteří se zúčastnili dobrovolné brigády na úpravu třídy, šatny a sborovny. Hodiny, které zde každá ruka odpracovala nemáme sečtené, ale bylo jich opravdu HODNĚ! Díky všem zúčastněným.

Oznamujeme, že od srpna 2013 je změněn bankovní účet školy.

Přejeme všem dětem i rodičům úspěšný školní rok. Na našich stránkách najdete rozvrhy tříd i další užitečné informace.

Sobotu 31.8. chceme věnovat modlitbám za požehnání nového školního roku. Připojte se k nám!

Všichni jste srdečně zváni v sobotu 23. listopadu od 9,00 hodin na Den otevřených dveří.Uvidíte krátké ukázky výuky (čeština, angličtina, matematika metodou prof. Hejného), můžete se zúčastnit besedy o novém písmu Comenia Script, metodách výuky i způsobu hodnocení. Své děti můžete po celou dobu svěřit do péče učitelů v naší mateřské školce.

V úterý a ve středu 17. a 18. prosince bude přistaven kontejner na dvoře za školou.

V sobotu 23.11. jsme v NOE měli Den otevřených dveří. Prohlédněte si foto a video.

Již tradičně i letos se zúčastníme Tříkrálové sbírky. Koledovat půjdeme v pondělí dopoledne (3.ročník), pondělí odpoledne (malá skupinka) a ve čtvrtek odpoledne (2.ročník). Převleky zajišťuje Oblastní Charita.

PF 2014

V novém roce Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.

Ve čtvrtek 14.11. vyšel v deníku 5plus2 článek o používání nového písma na škole NOE.

Na pondělí 25.listopadu vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno jako náhradu za Den otevřených dveří. Mateřská škola funguje beze změn.

Ve čtvrtek se děti mohou těšit na návštěvu Mikuláše a na nadílku.

V úterý 3.12. se půjdeme podívat na Lední revue do ČEZ Arény. V pátek 6.12. se na Zámek vypravíme prohlédnout výstavu hraček.